Eikenøtt

Eikenøtt består av 18 barn og 4 voksne.

Kirsti er ped.leder, Thea er pedagog 2, Thomas, Sevim og Beate er alle barne- og ungdomsarbeidere.