Nøtteliten

Nøtteliten har 14 barn og seks voksne.

Karoline er ped.leder, Ida er pedagog 2, Maarit, Ragnhild og Michaela er barneveiledere.