Orientering av utbygging av Ekornheia Barnehage

Her kommer en orientering rundt utbyggingen i barnehagen.