Tidsplan for prosjektet

Her ligger en grovskisse over fremdriftsplanen vår. Denne vil bli oppdatert når vi vet datoer og lignende.